História

napravo od stred. osi zákaz stavať

Vytýčenie chrán. lož. územia, od stredovej osi vpravo zákaz stavať

III.ET.Ver. súť. 14477-14

     Vyhlásenie verejnej súťaže

           III.ET.HALA KUPOLA

  Súťažný a víťazný projekt eur. parametrov

III.ET.Zmluva kúpna14477-14-2.S

Ťarcha v kúpnej zmluve

III. ET.HALA ESOFIA záp. pohľ

        Vylepšený projekt areálu na šikmý podd. terén