Jozef IVÁN v Encyklopédii OSOBNOSTÍ Českej a Slovenskej republiky

na webLondýnske Vydavateľstvo BRITISH PUBLISHING HOUSE LTD – BRITISHPEDIA vydalo v decembri 2018 1460 stránkovú Encyklopédiu OSOBNOSTÍ Českej a Slovenskej republiky, 6. vydanie. Na stranu 444 zaradilo aj nášho pedagóga, novinára, trénera, metodika, rozhodcu, promotéra, publicistu, blogéra, básnika, staviteľa a majiteľa spoločnosti ESOFIA PaedDr. Mgr. Jozefa IVANA.

Autori obsiahlej reprezentačnej encyklopédie o ňom napísali:

Iván Jozef
PaedDr. Mgr. Pseudonym: Joky, Soen; O: pedagóg, riaditeľ školy, novinár, metodik, tréner, školiteľ diplomantov, rozhodca, manažér, autor, strojca a majiteľ športového areálu ESOFIA, publicista, básnik, spisovateľ, blogér, vydavateľ; B: Drienov, 30.03.1951; P: Imrich 1924 – 1990 a Mária (rod. Suchodolinská) 1926 – 2000; Ch: Ingrid 1973, Mgr. Marián 1976, Mgr. Ida 1980, Denisa 1981, MSc. Petra 1983, Ing. Nina 1990; E: 1957 – 1966 ZDŠ Drienov; 1966 – 1970 SVŠ v Prešove; 1970 – 1971 Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Jána Amosa Komenského Bratislava, slovenský jazyk – telesná výchova. 1971 – 1975 Pedagogická fakulta Prešov, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice, pedagogika, ruský jazyk, telesná výchova. 1978 – 1979 Telovýchovná škola SÚV ČSZTV Bratislava, trénerstvo – futbal. tréner druhej triedy, 1977 – 1982 Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Jána Amosa Komenského Bratislava, telesná výchova, odbor šport, špecializácia futbal, trénersky smer – absolvoval s vyznamenaním. Od 1982 PaedDr., diplomovaný tréner futbalu, autor prác Štúdium efektívnosti motorického učenia u 12 ročných žiakov; Vplyv dlhodobej prípravy reprezentačných mužstiev na výkony hráčov počas majstrovstiev sveta v Mexiku, NSR a Argentíne a Analýza účinnosti dlhodobej prípravy reprezentačných družstiev vo futbale z pohľadu ich umiestnenia na MS a ME.

Encyklopédia osobnosti1982 Krajský výbor ČSZTV Košice – člen komisie pre vrcholový futbal, 1982 trénerské skúšky basketbal, tréner 3. triedy. Od 1998 Mgr.; Ca: 1975 – 1976 základná vojenská služba, veliteľ čaty, pohraničná rota VÚ Hraničky; 1976 – 1977 učiteľ, ZŠ Kapušany a Hrabkov; 1977 – 1978 redaktor, Prešovské noviny; 1978 – 1982 Prešov, ZPA, zakladateľ podnikového časopisu ZPA Dukla, šéfredaktor, súčasne tréner futbalu; 1982 – 1987 metodik olympijských športov TJ Slávia UPJŠ Prešov, externý pedagóg na Pedagogickej fakulte UPJŠ Prešov, zameranie futbal, súčasne školiteľ futbalových diplomantov, tréner futbalu, basketbalu, 1988 – 1991 učiteľ, ZŠ Chminianska Nova Ves; 1991– 1993 riaditeľ, ZŠ Šarišské Bohdanovce; 1993 – 2003 ZŠ Čsl. armády Prešov, učiteľ telesnej výchovy a tenisu, súčasne 1993 zakladateľ súkromného združenia Družináčik v Prešove, so zameraním na voľnočasové športové aktivity deti a mládeže, 1994 zakladateľ a majiteľ súkromnej Víkendovej školy športu v Prešove (futbal, tenis, atletika, športové hry), organizovanie súťaži; 1996 pedagogické pôsobenie v školstve USA, 1996 – zakladateľ, majiteľ a prezident súkromnej spoločnosti ESOFIA, zameranie kultúra, výchova, vzdelávanie, šport (futbal, tenis, plávanie, atletika…) a rovnomenného športového klubu ESOFIA pre deti, mládež a dospelých, 1998 autor, strojca a majiteľ viacúčelového Športového areálu ESOFIA Prešov, hlavný tréner, organizátor a rozhodca regionálnych a celoštátnych tenisových turnajov pre deti, mládež a dospelých. Lektor a tréner plávania pre individuálne, skupinové a kolektívne školské kurzy a tréningy. Od 2013 vydavateľ.; WaCW: Ukrajinskému rozhlasu v Prešove dodával denné spravodajstvo zo života okolia i z oblasti profesionálneho pôsobenia, tvoril fejtóny, glosy, živé slová. Napísal preňho rozprávky O cisárovi a jeho vtáčnikovi a Sladké plody priateľstva, literárno-dramatické pásmo Klára Zetkinová sa nemýlila a hru pre mládež Zlatý lúč. Postrehmi, glosami a kritikou prispieval do Života, Pravdy, Práce, Expresu, Roľníckych novín, Romano nevo ľil, odbornými článkami do Tenisu, Trénera, Tipu, Rodiny a školy i do Učiteľských novín. Pre Encyklopédia osobností, textOhník z ruštiny preložil mansijskú rozprávku Nos z brezovej kôry a Ohňostroj od Jurija Jakovleva. Kalendár Priateľ rodiny 1990 uverejnil jeho poviedku Vianočný kapor. Je spoluautorom knihy Samostatnosť a samosprávnosť školy, Matej Beňo a kol., Bratislava 1994. V r. 2013 básnicky debutoval poetickou zbierkou Sex času s nulou, v r. 2014 vydal druhú knihu poézie Emócie v celofáne, o rok neskôr tretiu knihu básni Adamovo rúcho. V r. 2018 publikoval veršovanú rozprávkovú knihu Ivka detektívka a líšky v Rozprávkove ako aj štvrtú zbierku básni pre dospelých Gény tálie. Všetky knihy vyšli v jeho vlastnom vydavateľstve ESOFIA, v ktorom v r. 2015 vydal aj knihu básni svojich priateľov – košického poéta Gabriela Glovackého Zlodej bozkov s kapitolou básnikovej sestry Mgr. Márie Bareánovej Posolstvo génov.; CaSA: Zakladateľ súkr. detského združenia Družináčik, súkr. Víkendovej školy športu, spoločnosti ESOFIA a Športového klubu ESOFIA, autor, strojca a majiteľ polyfunkčného športového areálu ESOFIA a vydavateľstva ESOFIA.; Aw: Rok 1966 zisk titulu Majster Prešovského okresu v streľbe zo vzduchovky, r. 1982 Ocenenie rektora Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Jána Amosa Komenského v Bratislave za tvorivú prácu počas štúdia, v r. 2007 priviedol svojho tenisového zverenca Pavla Benka zo Starej Ľubovne do Knihy slovenských rekordov, Igor Svitok – Richard Brablec, Banská Bystrica 2007. Hráč sa za sedem mesiacov trénovania v tenisovej akadémii ESOFIA pod vedením Jozefa Ivana zlepšil v celoštátnom rebríčku dorastencov o 300 miest!!!; Me: člen ČSZTV; SÚV ČSZTV, Spolku priateľov krásnych kníh, člen klubu Reiki; Spolku Slovenských spisovateľov; bývalý člen KSČ; LS: aktívne anglicky, rusky, česky, poľsky, ukrajinsky, pasívne bulharsky, nemecky; H: deti, samovzdelávanie, vedecká literatúra, filozofia, kultúra, literárna tvorba, poézia, šport (tenis, futbal, plávanie, lyžovanie, cyklistika), turistika, cestovanie, alternatívna medicína, záhradkárstvo, kutilstvo, fotografovanie, výtvarné umenie, sochárstvo, maliarstvo, ezoterika; PMM: Niekoľko veľmi zvláštnych duchovných mystických zážitkov, jeden mimotelový z kategórie sci-fi, pomerne častá duchovná eufória v stavoch empatie.; RoS: Nadšenie, entuziazmus pre vykonávanú činnosť.; Web: www.esofia.sk .  Obšírnejšie info na www.britishpedia.com.

Srdečne gratulujeme!

Janka Paločková