Halazáp.pohľFB

Tenis ESOFIA Prešov a radniční byrokrati

sportovy areál ESOFIA

V rokoch 1994/95 dozrela myšlienka neuspokojiť sa s daným stavom neexistencie žiadneho športoviska na vyše 20 tisícovom Sekčove a zastúpiť v úlohe autora i realizátora projektu prešovskú mestskú radnicu, podľa ktorej vtedy neboli na športoviská peniaze.

Za 18 mesiacov, od začiatku r. 1996 už na višňovej ulici stála prvá časť polyfunkčného Športového areálu ESOFIA zameraného predovšetkým na tenis. Obr. 1. Rozbehli sa v ňom tréningy troch družstiev, rekreačná hra, nezamestnaní rekreanti a deti nezamestnaných rodičov tu hrali zadarmo a začali celoštátne tenisové turnaje aj s medzinárodnou účasťou. K existujúcim prekážkam (okrem iných aj nevyhovujúci kaskádovitý terén) pribudli ďalšie. Vďaka neprajníkom nebolo umožnené zriadiť športové tenisové triedy ani postaviť dôstojnú správnu budovu. Areál bol poddolovaný, bolo pod ním chránené ložiskové územie soli. Obr. 2, napravo, na východ od čiarkovanej obrátenej sedmičky.

napravo od stred. osi zákaz stavať

 

 

 

 

 

Mestskí byrokrati navyše začali areál odrezávať od sveta. Na východnej strane, odkiaľ bol na areálové kaskády najlepší prístup s technikou, začali povoľovať bytovú výstavbu a namiesto toho, aby cestu k rodinným domom povolili medzi areálom a domami, ako poniektorí deklarovali, pozemky s domami nalepili k areálu najtesnejšie, ako sa len dalo.  Tým znemožnili jeho rozvoj v čase najvhodnejšom z pohľadu rastu členskej základne, záujmu rekreačných hráčov, etablovaniu sa športoviska na športovom nebi okresu, kraja, i republiky i organizovania celoštátnych turnajov aj s medzinárodnou účasťou. V r. 2003 vypísali mestskí úradníci s poslancami súťaž o parcelu 14477/14, ktorá ležala nad areálom – obr. 3.

III.ET.Ver. súť. 14477-14

 

 

 

 

 

 

 

Prihlásili sme sa do nej s týmto projektom – obr. 4.  So zámerom, že ak budeme úspešní, postavíme na vysúťaženej parcele dôstojnú správnu budovu s dvoma krytými dvorcami, čím kapacita športového areálu vzrastie na 8 dvorcov.

III.ET.HALA KUPOLA

 

 

 

 

 

 

 

Súťaž sme vyhrali. Tak rozhodli úradníci odboru mestského majetku a útvaru hlavného architekta. Projekt  sme ešte skvalitnili – obr. 5 a pripravovali výstavbu celého areálu.

III. ET.HALA ESOFIA záp. pohľ

 

 

 

 

 

Šok nás čakal, keď sme prišli podpísať zmluvu s mestom. Úradníci v nej bez mihnutia oka porušili svoj verejne daný sľub a doplietli dôležité body.  Obr. 6.III.ET.Zmluva kúpna14477-14-2.S

 

 

 

 

 

 

 

Uverili sme ich ubezpečovaniu, že uvedené fakty sú maličkosťou a nebudú mať nijaký vplyv na proces realizácie víťazného projektu ani športoviska ako celku.

Keď sme však v r. 2004 plní optimizmu išli projekt realizovať, radnica, konkrétne jej experti, ktorí súťaž vyhlásili aj vyhodnotili, povedali NIE, územný plán stavať na predmetnej parcele športovisko nedovoľuje.

Čo zmluva prikazovala, teda halu stavať, územný plán toho istého Kocúrkova – Prešova, halu stavať zakazoval.  A tak športuchtiví Prešovčania a východniari vôbec prišli z vôle prešovských radničných byrokratov a extra poslancov o tento športový stánok. Obr. 7.

Halazáp.pohľFB