Vystúpenie dr. mgr. Jozefa Ivana na majetkovej komisii 3.2.2020

Vystúpenie dr. mgr. Jozefa Ivana na majetkovej komisii 3.2.2020

Vážený pán predseda, vážení prítomní, naša spoločnosť nie je v dobrom stave, mnohí občania neveria ani štátnej správe, ani samospráve. Konštatujú to nielen súčasní opoziční kandidáti na budúcu vládu, ale aj najvyšší ústavný činiteľ, p. prezidentka republiky.

Vy ste 2. ohnivkom mestskej samosprávy. Čiže máte na terajšom stave svoj podiel. Už 18. rok narážam na vašu zaujatosť, t.j. mesta Prešov a jeho poslaneckého zboru. Minulý rok som vám na vašej komisii vysvetlil po neviem koľký raz už, ako mi bránite v mojich projektoch na mojom pozemku. Pán Hermanovský dvihol dokument advokáta Staroňa a povedal, že sa budete pri hlasovaní riadiť jeho právnickým posudkom. V tejto mojej taške sú doklady, ktoré sa  tykajú celej kauzy okolo môjho pozemku, je ich cca 70 a p. adv., doktor práv Staroň použil 15, rovnako ako JUDr. Brumerčíková. A aj v tých 15. genézu prípadu poprekrúcali podľa potrieb mesta.

Po septembrovom (2019) spochybnení znaleckého posudku predloženého mestom na zrušenie nekorektnej ťarchy v mojej kúpnej zmluve za 3230 €, p. posl. Drutarovským a jeho poukázaním na Staroňové právne stanovisko, ste všetci odhlasovali absolútne nezmyselný návrh p. posl. Bednárovej na novú cenu za zrušenie ťarchy v mojej kúpnej zmluve podľa ešte neexistujúceho znal. posudku hodnoty pozemku v . r 2015, Vôbec ste nebrali do úvahy, že vás nežiadam o znovu predanie mi môjho majetku, ale o zrušenie vecného bremena, vecného práva. Paradoxne je, že ste v komisii zrušenie ťarchy za 3230 € odporučili, ale hlasovali ste za návrh p. Bednárovej, teda proti svojmu odporúčaniu v komisii. A zjavne nevýhodný návrh namierený okato proti občanovi ste na zastupiteľstve podporili. Ešteže to p. primátorka postrehla a stopla.

V auguste min. r. som dal žiadosť o stavebné povolenie na stavbu rod. domu. Stav. úrad konanie prerušil, žiada Zmluvu o zriaď. vecného bremena na právo prechodu z cesty na môj pozemok. Pripomínam, že toto pravo využívam 16 rokov na základe písomného vedomia mesta a Krajského dopr. inšpektorátu v PO. Po polroku od podania žiadosti, t.j. v polovici januára t. r. VMČ č. 6 ako I. st. samospráv. riadenia zápisnične NEDOPORUČIL moju žiadosť schváliť!!! Podčiarkujem, že 3x nebol uznášaniaschopný, chýbali dvaja poslanci, medzi nimi aj p. posl. Michal Džupin. A dôvod nesúhlasu VMČ č. 6? Vraj, podľa p. Z. Tkačovej, predsedníčky výboru, aby nedošlo k ohrozeniu cyklistov pri výjazde auta z pozemku cez cyklochodnik. Okrem toho, že: po PRVÉ – tým rozhodnutím výbor podkopáva autoritu Ústavy zaručujúcej každému občanovi rovnakú mieru práva na užívanie svojho vlastníctva a po DRUHÉ – poslanci mestskej časti diskriminujú moje práva, ktoré pri Sekčovskej ulici využívajú denne tisíce iných Sekčovčanov pri prejazde cyklotrasy a mestského pásu viackrát denne k svojim bytovkám. Druhým dôvodom VMČ č. 6 mali byť odborné stanoviská kompetentných útvarov mesta Prešov. Keď som ich preštudoval, vysvitlo, že VMČ č. 6 klame, lebo odborné mestské útvary negatívne stanoviská nevydali. A ja zas konštatujem, že tých poslaneckých klamstiev je okolo môjho prípadu za tých 18 rokov až príliš veľa.

Tak sumarizujme: to, čo s vami poslancami riešim už 18. rok, je súčasťou slovenskej reality. Tá sa oprávnene nepozdáva mnohým politikom teraz ašpirujúcim na vládne posty, ani najvyššej ústavnej činiteľke p. prezidentke. Sami vidíte, v akom sme marazme. Zlepšenie života Prešovčanov je aj vo vašich rukách. Neignorujte fakty, ktoré vám predkladám, neignorujte pravá občanov, lebo si kazíte meno a poslanecky status tiež. Uvedomte si, že nie občan je tu pre váš, ale vy pre občana. Ďakujem za pozornosť.