Zbierku Jozefa Ivana Gény Tálie do knižného života medzi čitateľov vyslali všetci prítomní kolegovia z prešovskej pobočky Spolku slovenských spisovateľov. Zľava Jozef Ivan, Inka Lukáčová, Oľga Adamkovičová-Semková, Ján Krupa, Tomáš Majerník a Janka Krupová