Plávanie, plavecké kurzy, tréningy


A plavcom aj za 10 hodín. Dokonca aj univerzálnym. Otestujeme si Vás a ak splníte požiadavky na jeden z ôsmich modelov, začína Vaša krátka zaujímavá intenzívna cesta k úplnej plaveckej spokojnosti. V 10. lekciách zvládnete 3-4 plavecké spôsoby, niektorí aj 5, popri nich iné benefity potrebné v pobyte vo vode i pod vodou. Dosiahnete úroveň plaveckých zručností ako naši doterajší klienti. Môžete ich vidieť na videách v pravom stĺpci a na našom Facebook – Wikipédia Jozef Ivan, či tu v sekcii Plávanie, plavecké kurzy, kap. Referencie pod linkami. Každého adepta počas kurzu formujeme vedomostne aj zručnostne primerane jeho veku, schopnostiam a vybranému modelu. Získava aj mnoho príbuzných informačných benefitov. V prípade záujmu, hlavne dospelých pripravujeme ako potenciálnych vodných záchranárov, v súlade s platnými európskymi normami EN 15822-1.

Skupinové kurzy pre deti – informácie na č. t. +421 905 380 174.

Príklad z množstva úspešných absolventov našich plaveckých kurzov:
https://www.youtube.com/watch?v=T46n2N8Jt08

S Jakubkom

Poznáte lepšie – ekonomickejšie riešenie? Jakubko Č., na obr. vľavo, sa z rezolútneho odporcu vody vlastným umom a silnejúcou vôľou prepracoval  v lekciách nášho individuálneho kurzu na rýdzeho plaveckého aj potápačského labužníka.  Referencia jeho mamy – Jakub Č., 6 rokov, Prešov, mama, sekcia Plavecké kurzy, výsledky, referencie. pl-kurz-esofia-drienica-zs-stanicna-ke Telefónne čísla všetkých našich absolventov referujúcich o našich kurzoch sú na požiadanie k dispozícii každému.    Počas kurzu okúsite odlišný prístup pri učení, našu vlastnú originálnu metódu vyvinutú a overenú rokmi kombinovania teórií a praxe. Kontakt: esofia@esofia.sk, +421 905 380 174 Plavecké kurzy individuálne, skupinové, tréningy a hromadné školské. Platí pre všetky vekové a výkonnostné kategórie. Aj formou darčekového poukazu. Pred prvými lekciami sa, prosím,  informujte, kde budú prebiehať.

Ak Vás zaujíma viac, než ste sa už dozvedeli: Väčšina otestovaných adeptov si na kurzoch počína skvelo. Pár príkladov: Veronika B., 24 rokov (PO) – 9.6. bola ešte neplavkyňa, 13. 6. – pri štvrtej návšteve už preplávala 25 m plavecký bazén Delňa 36 krát (!!!) spôsobom prsia a dvoma ďalšími. Svoje pocity z kurzu opisuje tu v Referenciách. V r. 2022 ju však prekonal školák Martin, ten po 20 minútach nácviku preplával kraulom šírku bazéna.  Naši zverenci plávajú už po 4. lekciách, Sáška po 3. a Evka a Samka dokonca po 2. Pani Hilda preplávala na 7. hod. 275 metrov dvomi novými spôsobmi, 75-ročná Lenka plávala 2.2.2017 na 9. hodine.  Dôkazy v referenciách.