Recenzie a hodnotenia

Sex času s nulou

 Pocity z prečítaného diela… Bez zveličenia môžem povedať, že zbierkou sa Jozef Ivan prezentuje ako jemný, citlivý a vnímavý človek. Hľadá v nej podstatu a zmysel ľudského obalkaživota, jeho pravé hodnoty ukryté hlboko pod povrchom vecí a javov. Volí zaujímavý výber témy, predkladá nádherné lyrické časti, v ktorých sa prejavuje jeho talent pre výber umeleckých jazykových prostriedkov. Dielo je výkričníkom do duše dnešného precivilizovaného a pretechnizovaného človeka, ktorého lákajú ligotavé pozlátka a unikajú mu pravé hodnoty života. Skrz obsah zbierky človek vstupuje hlboko do svojej človečenskej podstaty. Kniha mi poskytla jedinečný umelecký zážitok.

                                                                                                                                             Mgr. Mária Bareánová, učiteľka slovenského a francúzskeho jazyka, Prešov

Ďalšie dojmy a názory čitateľov na knihu otvorte kliknutím na jej obal.

Ukážky z knihy Sex času s nulou 

                                                   Bumerang                                                                                                                                                                     Melodráma na lúke                                                                                                                                                   Naturálne dane

Emócie v celofáne

Viacrozmerné básnické vibrácie /Prológ bez celofánu… Po (ne)básnickej zbierke, ako svoju knihu Sex času s nulou Jozef Ivan nazval a ktorou v roku 2013 debutoval, vychádza o rok obalka.inddneskôr jeho druhá zbierka poézie Emócie v celofáne.

Čítam autorove verše a mám príjemné vibrácie. Prečo?! Lebo je to poetika moderná, nová, originálna, hĺbavá, zemitá, mierne provokujúca. Básnik prináša originálne, svojské výrazové prostriedky, neošúchané metafory plné iskry. Kam zamieri svoju obrazotvornosť, tam vznikajú pozoruhodné sondy. Jeho oči – básnická kamera – vnímajú mnohé detaily života. Intenzita zážitku, ostrosť zmyslového vnímania je tiež pozoruhodná. V jeho sieti je kľúč k poznaniu. Básnik hľadá, nachádza a niekedy aj stráca. Stráca dôveru k človeku zaplavenému smotánkou banalít, povrchnosťou, egoizmom, prázdnotou tzv. „celebrít“. Vracia sa k odkazu neprekonateľného W. Shakespeara a nachádza paralely ľudských prešľapov a omylov. Homo sapiens sapiens večne zapaľuje ohne bojísk, likviduje prírodu. Autor burcuje, nastavuje zrkadlá dnešnej ,,civilizácii!“ Jeho videnie čistej lásky, funkčnej šťastnej rodiny je jemné, bez celofánu, vzťahy sú na pevných zásadách, koncepčných cieľoch. Je proti hrdzaveniu vzťahových kvalít, avšak nie je to prázdne moralizovanie, skôr výzva k analýze postojov – hľadanie pozitívnych východísk.

Písanie takejto poézie vyžaduje viacrozmernú kvalifikáciu – pokiaľ ide o sluch, videnie, fantáziu, pamäť. Autor myslí v obrazoch, využíva aforistické skratky, jemný sarkazmus a iróniu. Žongluje so slovom, zaujímavé sú jeho novotvary. Niektoré básne sú ako u Baudelaira a Reverdyho – básne v próze. Aj A. Ginnsberg písal verše na základe prózy. Voľný verš funkčne viaže s viazaným. Výstavbu básne nekopíruje. Snaží sa byť svojský, čistý ako Reverdy a jedinečný – možno ako M. Válek. Čitateľa vnáša do epicentra básne aj otázkami – PREČO?! Loví vzácne myšlienky ,,v nádhere prchavého šatu“.

Epilóg

Kniha Emócie v celofáne je výhra skromného človeka, s veľkým srdcom, pedagóga, otca viacčlennej rodiny, úprimného hľadača pravdy a krásy.

                                                                                                                                                Dr. Gabriel Glovacký,                                                                                           hudobný spisovateľ, scenárista, básnik, Košice

Iný recenzent bez záujmu o publicitu o tejto knihe napísal: „Zbierka básní Jozefa Ivana Emócie v celofáne prezrádza autorovu erudíciu a v prípade niektorých textov i snahu o vytvorenie istého typu intelektuálnej, filozofujúcej poézie. Autor sa snaží vložiť do svojich básní posolstvo a mnohokrát mu to aj vychádza. Čitateľovi ponúka množstvo veľmi zaujímavých metafor i netypických obrazov prezrádzajúcich jeho svojské a originálne videnie sveta. Zaujímavé sú aj jeho prozaické útvary, ktoré tiež skrývajú autorovu tendenciu k lyrizácii. Nepochybujem, že táto zbierka poézie si nájde svojich čitateľov.“

Ďalšie hodnotenia nájdete po kliknutí na prebal knihy.

Ukážky z knihy

                             Klinec Mysliteľ                                                                                                                                                              Spoločné ideály                                                                                                                                                         Maliarka prázdna                                                                                                                                                       Duchovný orgazmus