Blog

Na podnety čitateľov Blog.sme.sk, občanov Prešova a okolia TU uverejňujeme naše príspevky, ktoré sa tematicky týkajú športového areálu ESOFIA a najmä štyri  blogy,  ktoré  nám administrátori portálu Blog.sme.sk vymazali v novembri 2018, týždeň pred komunálnymi voľbami. Ako dôvody uviedli: „Od dotknutej osoby nám prišla žiadosť o stiahnutie článku…“ „Na začiatok by sme vás poprosili o odstránenie expresívnych výrazov ako „námesačný výplod“, či „pamflet…“ „… nakoľko nám prišla aj oficiálna žiadosť o stiahnutie vašich článkov, preštudovali sme spolu s našim právnikom vašu najnovšiu sériu blogov. Na základe právnej analýzy vás musíme, hoci veľmi neradi, požiadať o ich vymazanie.“ A blogy iniciatívne vymazali sami administrátori. Proste – ponímanie a svojským spôsobom kreovanie demokracie. 

Po prečítaní vymazaných článkov, si, vážený čitateľ,  prečítaj  aj pár iných blogov na Sme.sk, z pera iných blogérov, napríklad tento:  https://martinsukupcak.blog.sme.sk/c/500061/za-socializmu-bolo-lepsie.html A porovnaj  expresívnosť výrazov  v ňom použitých, ich počet a intenzitu, s expresívnymi výrazmi v článkoch našich, ktoré nám administrátori portálu Blog.sme.sk vymazali. A urob si názor o dvojakom metri používanom niektorými médiami pri  formovaní, upevňovaní  a rozvíjaní demokracie na Slovensku.

Prešovská radnica – zdroj morálneho úpadku;

1. časť

V úvode chcem podčiarknuť, že nasledujúce riadky sa žiadnym spôsobom nechcú dotknúť občianskej cti žiadnej osoby, ktorá tu bude prípadne menovaná alebo zmyslom textu naznačovaná, tobôž nie minulých primátorov ani terajšej p. primátorky Ing. Andrey Turčanovej, ani iného prešovského kandidáta prebiehajúcej predvolebnej kampane do prešovskej samosprávy. Cieľom 1. časti je čoby otvoreným listom slušne odpovedať jednému z kandidátov na primátora Ing. Richardovi Drutarovskému na túto jeho výzvu:

Viac…

Prešovská radnica – zdroj morálneho úpadku;

2. časť

Prvý diel svedectva o škodlivých praktikách prešovskej radnice, ktorými znehodnocuje každodenný život svojich ekonomických pilierov – občanov, som zakončil avízovaním obsahu pokračovania slovami: primäť niektorých radničných tiežúradníkov a tiežposlancov k serióznejšieme prístupu k obyvateľom nášho nádherného Prešova.

Keďže uvedeným vyjadrením predpokladám ochotu jedného z prešovských kandidátov na nastávajúceho primátora mesta, Ing. Richarda Drutarovského, konať v zmysle povedaného, najprv zrekapitulujem zverejnený dialóg s ním a pokračujem v naznačenej téme.

Zdôrazňujem, že nič osobne negatívne voči p. Drutarovskému necítim. Komunikujem s ním korektne verejnú tému, čo sa ma už mnoho rokov osobne dotýka. 

Viac…

 

Prešovská radnica… Ani Drutarovský, ani Turčanová; 

3. časť

Vo štvrtok, 25.10.2018 dopoludnia som si na pošte vyzdvihol odpoveď prešovskej radnice na moju už šiestu žiadosť o zrušenie ťarchy – predkupného práva k nižšie zobrazenej nehnuteľnosti, ktorú som vyhral vo verejnej súťaži.

Súťaž – obrázok vľavo, parcela – obrázok vpravo.  Jej autorom bolo mesto Prešov v r. 2003, výhru v nej mi potvrdilo kúpnou zmluvou č. 45/2004 23. 2. 2004.

Viac…

 

Prešovská radnica… Prípad pre Európsky súdny dvor?

  4. časť

V treťom článku načatej odpovede primátorky Ing. Andrey Turčanovej z dielne Odboru správy majetku mesta Prešov, konkrétne od autorky JUDr. Lýdie Brumerčíkovej, ktorou mi A. Turčanová odpovedala na žiadosť o zrušenie nekorektnej ťarchy v kúpnej zmluve s mestom, som načrtol, že súdnemu človeku dvíha adrenalín suverénne klamanie prešovských radničných úradníkov (JUDr. Brumerčíkovej, Ing. Turčanovej, JUDr. Makaru) pri narábaní s faktami, čo svedčí o ich vzťahu k radovému občanovi. Ako správcovia pečiatok sa dokázateľné cítia nadradenejší. Lebo ak traja poprední úradníci nevidia rozdiel medzi výškou Kilimandžára a Strážou pri Prešove, kde, v čom my Prešovčania máme záruku, že toto mesto je komplexne vedené k prosperite nás všetkých?

Viac…