Prešovská radnica – zdroj morálneho úpadku; 1. časť

V úvode chcem podčiarknuť, že nasledujúce riadky sa žiadnym spôsobom nechcú dotknúť občianskej cti žiadnej osoby, ktorá tu bude prípadne menovaná alebo zmyslom textu naznačovaná, tobôž nie minulých primátorov ani terajšej p. primátorky Ing. Andrey Turčanovej, ani iného prešovského kandidáta prebiehajúcej predvolebnej kampane do prešovskej samosprávy. Cieľom 1. časti je čoby otvoreným listom slušne odpovedať jednému z kandidátov na primátora Ing. Richardovi Drutarovskému na túto jeho výzvu:

0. Drutarovského výzva

 

 

 

Vážený pán Ing. Richard Drutarovský, nižšie uvádzam celú našu facebookovú komunikáciu (až do momentu, keď sme ju nahradili osobným stretnutím). Prvýkrát som Vás požiadal o rozhovor prostredníctvom správy na FB 22.11.2015 o 21:21 týmto textom:

1. Pokus o rozhovor s Ing. Drutarovským cez FB správu

 

 

 

 

 

 

 

Po roku a 10. dňoch ste mi odpovedali:

2. Drutarovský jeho odpoveď

 

 

 

 

 

 

Moja reakcia z toho istého dňa – 3.12.2016 o 20:07:

3. Drutarovský

 

 

 

 

 

Odpovedali ste:

4. Drutarovský

 

 

 

 

 

Nasledovali správy v uvedenom poradí. Moja odpoveď:

5. Drutarovský

 

 

 

 

 

 

 

4.12.2016 ste mi odpovedali:

6. Drutarovský

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu naša facebooková komunikácia končí. Dohodli sme sa, že vec rozoberieme podrobnejšie na spoločnom obede. Všetky závažné dokumenty ohľadne športového areálu ESOFIA, včítane nekorektnej a brzdiacej ťarchy v mojej kúpnej zmluve s mestom, som Vám priniesol do reštaurácie Arkáda a podrobne Vás s nimi a celou byrokratickou radničnou obštrukciou, ktorú roky cítim ako diskrimináciu, oboznámil. Medzi inými dokumentmi som Vám podrobne rozanalyzoval aj toto verejné vyhlásenie verejnej súťaže prešovskej radnice:

Ver. súť. 14477-14, komplet vyhl.

A Vy ste mi odstavec pod hlavičkou verejného vyhlásenia, pojednávajúci o prevode parcely na víťaza verejnej súťaže bez tiarch a záväzkov vysvetlili takto: „Mesto tým myslelo, že parcela v jeho správe nie je zaťažená ťarchami.“ Vysvetlením ste vo mne vyvolali pobúrenie. Snažil som nedať ho najavo, ale Vaša poslanecká kompetentnosť vo mne razom výrazne poklesla. Nie som študovaný právnik a možno sa nasledovným vyjadrením strápnim, no čisto logicky, eticky a zvykovo vzaté – načo by samostatný právny subjekt typu mestskej samosprávy v hlavičke vyhlásenia verejnej súťaže o svoju parcelu potenciálnym účastníkom, v dobrom slova zmysle súboja o pozemok oznamoval, že ho vlastní nezaťažený ťarchami a záväzkami? A ak, tak vo vzťahu ku komu? K nemenovanému roľníkovi, príľahlej obci či mestskej časti? Kto by mohol uvaliť na majetok samosprávy v normálnom režime ťarchu, predkupné právo?

V ďalších vyjadreniach ste mi dali najavo, že moju vec o zrušenie ťarchy v mestskom zastupiteľstve nepodporíte. Ani ste ju počas hlasovania nepodporili. A to zas ani napriek tomu, že sme rozobrali aj bod d) verejného návrhu vyššie, podčiarknutý červenou farbou.

Verte mi, vážený pán Ing. Richard Drutarovský, vôbec Vám to ako občanovi nezazlievam, vždy Vám rád pozdravím, porozprávam sa s Vami, ak bude príležitosť. Rozdielnosť názorov nie je pre mňa ani náhodou prekážkou v priateľstve. Ale ako poslancovi, ktorý teraz usiluje o môj hlas vo voľbách na primátora Prešova Vám dávam najavo, že ste sklamali. Viete Vy vôbec, či v predchádzajúcich voľbách som Vás za poslanca nevolil aj ja? Potenciálne ste sa k vlastnému voličovi obrátili chrbtom, keď Vás najviac potreboval.

Nie je tu priestor na širšie rozpisovanie sa o Vašej pripravenosti byť najmenej štyri nasledujúce roky štatutárom mesta, disponovať 70 percentami občianskych daní, ako to nedávno povedal expremiér R. Fico. Ja som sa v r. 2004 neuchádzal o hlasy voličov ani ako kandidát na poslanca, ani primátora, chcel som len dokončiť svoje dielo pre Prešovčanov, ktoré som budoval od r. 1996, z úcty k ním a ich krajšiemu životu, bez najmenšieho záujmu disponovať s ich daňami, usmerňovať ich na svoju slávu.

A Vy ste sa zaradili k tým, pán poslanec Ing. Richard Drutarovský, ktorí svojou hrivnou prispeli k dlhoročnej diskriminačnej politike, akú voči mne presadzujú úradníci zodpovedných článkov prešovskej radnice a kolaborujúci poslanci, neprajúci projektu mnou stavaného všetkým občanom Prešova a okolia. Tým spoluobčanom, za ktorými teraz chodíte pod logom Dobrý primátor príde za vami, hoci ešte primátorom ani nie ste, iba kandidátom na primátora, v podstate anketárom zbierajúcim ich návrhy.

III. ET.HALA ESOFIA záp. pohľ

Ak chcete pokračovať v komunikácii na tomto mieste, pokojne. Uvediem ďalšie argumenty, ktoré Vám v kampani rozhodne nepomôžu. Viaceré Vaše minulé poslanecké počiny neavizovali Vaše primátorské ambície; primátor je predsa primátorom všetkým voličom. A určite ste tiež za to, aby sitom názorov občanov na jednotlivých ašpirantov na titul poslanecstarostaprimátor prešiel každý kandidát a každý aby po skončení mandátu voličom predložil odpočet svojej poslaneckej či primátorskej užitočnosti. Pre dobro nás všetkých, čo nielen v Prešove, ale v každej obci a každom meste na Slovensku existujeme.

Pri všetkom vyššie uvedenom mi verte, ak za primátora zvolení budete, úprimne Vám zagratulujem, lebo uznávam humánnu vôľu väčšiny. A aby to nevyznelo ako fráza, dokonca Vašim prípadným voličom odhalím Vašu veľkú prednosť potenciálneho primátora: Ako viacerí z kandidátov tiež disponujete charizmou, a čo je ešte hlavnejšie aj očividným mentálnym potenciálom a azda aj ochotou primäť niektorých radničných tiežúradníkov a tiežposlancov k serióznejšiemu prístupu k občanovi nášho nádherného Prešova. O tom v ďalšom blogu.