Adamovo rúcho – krst

p1010864   Adamovo rúcho pokrstené Evkou Paľovou a Milkou Pištejovou  i5

1.Mária Bukovičová, predsedníčka prešovského klubu Zväzu slovenských žien, otvorenie stretnutia a privítanie hostí: zľava Ing. Juraja Hudača, PhDr. Mikuláša Komanického, Ing. Jozefa Kičuru, PaedDr. Mgr. Jozefa Ivana, Rozáliu Kičurovú a PhDr. Máriu Guľášovú. 2. Jozef Ivan – premiérový prednes básne Prchavý poklad chvíľ. 3. Akt krstu v podaní krstných mám Bc. Evy Paľovej a Mgr. Milky Pištejovej. 4. a 5.Gratulácia vedenia klubu žien M. Bukovičovej a podpredsedníčky klubu M. Guľášovej autorovi Adamovho rúcha ku krstu knihy.

akcia-vydarena   p1010887