Krst knihy Gény Tálie

STRUČNE O PRIEBEHU

Sála sa utešene zapĺňa – kópiaMiesto a čas: Prešov, Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša, 15.03.2019, 18:30.

Záujemcov o umelecké slovo prišlo vysoko nad očakávanie. Potešili. Bolo záväzkom upútať a potešiť aj ich.

Prítomných v úlohe moderátora privítal a zaujímavým vyše dve a pol hodinovým programom sprevádzal  jeho scenárista, režisér a autor knihy Jozef Ivan.  Zaujímavým programom zasvätene sprevádzal jeho scenárista a režisér, autor knihy Jozef Ivan

Ďakujeme prítomným za hojnú účasť. Vedeniu konzervatória pod vedením PaedDr. Viliama Staneka, PhD za prichýlenie, jeho pedagógom a študentom za organizátorskú pomoc a umelecké príspevky.

Gény Tálie krst časť publika – kópia

                                                                                                 S rovnako úprimnou vďakou kvitujeme vklad všetkých vystupujúcich z radov členov prešovskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov: Mgr. Ingrid Lukáčovej, Mgr.  Oľge Adamkovičovej-Semkovej, Mgr. Tomášovi Majerníkovi a manželom Mgr. Janke (za fotografie) a Mgr. Jánovi (za umelecký prednes autorových básni) Krupovcom.  Mgr. Milke Pištejovej (korektorke knihy) a Mgr. Marianne Kuchárikovej patrí vďaka za vyspovedanie autora v priamom prenose, za precítenú recitáciu básni Karin Ondrejčákovej a Mgr. Barborke Opielovej.  Mgr. Márii Bareánovej  a Mgr. Márii Maľarovej  za autentické živé príspevky do programu.

Ak sme niekoho vynechali, ospravedlňujeme sa a prosíme o upozornenie na našu emailovú adresu esofia@esofia.sk.

Tešíme sa nové stretnutia pri poézii, hudbe a speve.

Janka P.